Vaalbrug Dolomiet (Edms) Bpk

Posbus 1115 ORKNEY 2620
Tel.        018 011 0011
Faks.     086 408 2222
E-pos.   vaalbrug@iafrica.com

             bestellings@vaalbrug.net

MPY Reg. no: 2003/026116/07
BTW reg. no:  4780253862                  
Reg. no van Dolomitiese Landboukalk: B2189

Reg. no van Vaalbrug Gips: B5477

Kantoor ure

08h00 - 17h00 Maandag tot Vrydag

© Kopiereg - Geen inhoud op die webblad mag gedupliseer of gebruik word sonder die skriftelike toestemming van Vaalbrug. Webwerf ontwerp deur GeckoGraphix