Vaalbrug Kantoor
Tel: 018 011 0011
Faks:

086 408 2222
Epos:

vaalbrug@iafrica.com

bestellings@vaalbrug.net

 

Vaalbrug Dolomiet (EDMS) BPK
Mpy Reg. No:
 2003/026116/07
BTW No:  4780253862

 

Posbus 1115, ORKNEY, 2620

 

Vaalbrug Dolomiet No 577
Distrik Viljoenskroon
Tel:  018 011 0011
Faks:  018 011 0012
Epos:

vaalbrug@iafrica.com

bestellings@vaalbrug.net

Flip Olivier
Sel 082 776 5895
E-pos flip@vaalbrug.net

Joey Olivier
Sel 082 577 7538
E-pos joey@vaalbrug.net

P.J. Strydom
Sel 072 616 9425
E-pos pj@vaalbrug.net

PBD Boeredienste (EDMS) BPK
Mercantile Bank Sandton
Takkode. 450905
Rekening No. 1050659651

Vaalbrug Dolomiet (Edms) Bpk

Posbus 1115 ORKNEY 2620
Tel.        018 011 0011
Faks.     086 408 2222
E-pos.   vaalbrug@iafrica.com

             bestellings@vaalbrug.net

MPY Reg. no: 2003/026116/07
BTW reg. no:  4780253862                  
Reg. no van Dolomitiese Landboukalk: B2189

Reg. no van Vaalbrug Gips: B5477

Kantoor ure

08h00 - 17h00 Maandag tot Vrydag

© Kopiereg - Geen inhoud op die webblad mag gedupliseer of gebruik word sonder die skriftelike toestemming van Vaalbrug. Webwerf ontwerp deur GeckoGraphix