© Kopiereg - Geen inhoud op die webblad mag gedupliseer of gebruik word sonder die skriftelike toestemming van Vaalbrug. Webwerf ontwerp deur GeckoGraphix

Vaalbrug Dolomiet (Edms) Bpk

Posbus 1115 ORKNEY 2620
Tel.        018 011 0011
Faks.     018 011 0012 of 086 672 4415
E-pos.   vaalbrug@iafrica.com

             bestellings@vaalbrug.net

08h00 - 17h00 Maandag tot Vrydag

Kantoor ure

MPY Reg. no: 2003/026116/07
BTW reg. no:  4780253862                  
Reg. no van Dolomitiese Landboukalk: B2189

Reg. no van Vaalbrug Gips: B5477

Vaalbrug Kantoor
Tel: 018 011 0011
Faks:

018 011 0012 of 086 672 4415
Epos:

vaalbrug@iafrica.com

bestellings@vaalbrug.net

 

Vaalbrug Dolomiet (EDMS) BPK
Mpy Reg. No:
 2003/026116/07
BTW No:  4780253862

 

Posbus 1115, ORKNEY, 2620

 

Vaalbrug Dolomiet No 577
Distrik Viljoenskroon
Tel:  018 011 0011
Faks:  018 011 0012
Epos:

vaalbrug@iafrica.com

bestellings@vaalbrug.net

Flip Olivier
Sel 082 776 5895
E-pos flip@vaalbrug.net

Joey Olivier
Sel 082 577 7538
E-pos joey@vaalbrug.net

PBD Boeredienste (EDMS) BPK
Mercantile Bank Sandton
Takkode. 450905
Rekening No. 1050659651