Farmer Control:

  • A SMS will be sent to the farmers the moment the truck leaves the weighbridge indicating all relevant information or,

  • An E-mail will be sent to the farmers indication the previous 24-hours’ loads as well as all loads linked to the customer order.

 

Customer management:

  • An E-mail will be sent daily to the agents indicating all the loads per farmer that were loaded the previous day as well as the remaining tonnage per order.

 

Transporter Control:

  • An E-mail will be sent to the transporter indicating all the loads that were loaded at a site per truck.

Vaalbrug Dolomiet (Edms) Bpk

Posbus 1115 ORKNEY 2620
Tel.        018 011 0011
Faks.     086 408 2222
E-pos.   vaalbrug@iafrica.com

             bestellings@vaalbrug.net

MPY Reg. no: 2003/026116/07
BTW reg. no:  4780253862                  
Reg. no van Dolomitiese Landboukalk: B2189

Reg. no van Vaalbrug Gips: B5477

Kantoor ure

08h00 - 17h00 Maandag tot Vrydag

© Kopiereg - Geen inhoud op die webblad mag gedupliseer of gebruik word sonder die skriftelike toestemming van Vaalbrug. Webwerf ontwerp deur GeckoGraphix